Χρίστος Μαμμίδης

Ο Χρίστος Μαμμίδης είναι κάτοχος τριών Μεταπτυχιακών στην στρατηγική επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις και Ψυχολογία και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει 20ετή εμπειρία (τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη) στον χώρο τόσο του διεθνές Μάρκετινγκ όσο και των Δημοσίων Σχέσεων. Τη τελευταία δεκαετία ασχολείται με Ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, έχει ασχοληθεί με την συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και βιωσιμότητας.