Βασίλειος Ζησιμόπουλος

Ο Βασίλειος Ζησιμόπουλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, με τεράστια εμπειρία στον κλάδο της ανακύκλωσης και στον τομέα της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, ενώ παράλληλα είναι μέντορας καινοτομίας σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες.

Έχει συμμετάσχει, ως ομιλητής, σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με επίκεντρο το Περιβάλλον, την Ανακύκλωση και την Αειφόρο Διαχείριση Παραλιών.