Υπηρεσίες

To δίκτυο RTIS παρέχει στους πελάτες μας διαχρονικές γνώσεις που βασίζονται στην πρακτικότητα που γεννήθηκε από την εμπειρία δεκαετιών των στελεχών που απαρτίζουν το δίκτυο, σε ιδιωτικούς, κρατικούς, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς τομείς.

Απαντώντας στο γιατί, τι, που και πως μπορείτε να βρείτε τις βέλτιστες λύσεις και ευκαιρίες για να διασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οργανισμών σας.
Οι υπηρεσίες μας είναι (κυρίως αλλά όχι μόνο):

  • Βοήθεια σε οργανισμούς να επιταχύνουν την καινοτομία μέσω της συμμετοχής του κοινού με βάση τις τελευταίες τάσεις, εξελίξεις και την καινοτομία
  • Η αποτελεσματική και μεθοδολογικά ολιστική διαχείριση σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής, των κινδύνων εν μέσω πανδημίας & πολέμου
  • Παροχή συμβουλών για τη χρήση της επιστήμης των πολιτών (CS), δημιουργία έργων CS (παρακολούθηση) και παροχή αξιολογήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Τη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών με έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους και εργαλείο την κυκλική οικονομία

Η ομάδα των ειδικών μας μπορεί να συνεργαστεί τόσο με τον ιδιωτικό όσο και με τον δημόσιο τομέα για να παρέχει:

  • Έρευνα και ανάλυση
  • Στρατηγική ανάπτυξη
  • Διαχείριση Project
  • Coaching, συμβουλευτική και εκπαίδευση