Υπηρεσίες Kυκλικής Oικονομίας

Για να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα και ιδιαίτερα τη ρύπανση από πλαστικά, τη λειψυδρία, την κλιματική αλλαγή και τη έλλειψη των πόρων γενικότερα, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που καταναλώνουμε, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μοντέλο, από γραμμικό μοντέλο μετάβαση σε κυκλικό μοντέλο οικονομίας, στον δρόμο προς την ανθεκτικότητα. Αυτό σημαίνει διατήρηση της υπάρχουσας αξίας, προστασία του περιβάλλοντος και βέλτιστη χρήση υφιστάμενων πόρων, υλικών και προϊόντων. Αυτό προσδίδει οικονομική, καθώς και κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Οι υπηρεσίες μας σχετικά με την κυκλική οικονομία είναι οι εξής:

Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και κυκλικής συνεργασίας

Η μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας απαιτεί εστιασμένη καινοτομία σε όλο το σύστημα για να «ελευθερωθεί» η ανάπτυξη από την κατανάλωση νέων πόρων. Η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο ένα σύνολο αρχών – καθορίζει την πραγματικότητα για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες τάσεις και ανάγκες. Συμβουλεύουμε κάθε είδους οργανισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει στην υφιστάμενη εποχή της συστημικής αλλαγής.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τακτικές κυκλικής οικονομίας

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, ειδικά προς τη νεότερη γενιά, νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώσεις νεολαίας και άλλους ενδιαφέροντες φορείς – Διάδοση σε μαθητές, νέους, επιχειρηματίες και συνεργάτες ως προς τις τακτικές της κυκλικής οικονομίας και ανάπτυξη περιπτωσιολογικών μελετών και ανταλλαγή έρευνας που προκαλεί τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν εγκύκλιο αρχές της οικονομίας.

Ανάπτυξη έργων με στόχο την εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας

Ανάπτυξη έργων με στόχο την εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, σε οργανωμένες ομάδες με ιδιαίτερη έμφαση σε λιγότερο ευνοημένους ανθρώπους, σε όλη την περιοχή και τη χώρα γενικότερα. Εκπαίδευση και συμβουλευτική σχετικά με τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας του 5R, εστιάζοντας σε στρατηγικές για το πώς να μετατραπούν τα απόβλητα σε πλούτο. Παρουσιάζουμε εργαλεία σχεδιασμένα για επαναχρησιμοποίηση και προϊόντα που μπορούν να αναβαθμιστούν και να ανακαινιστούν αντί να απορριφθούν και να αντικατασταθούν, εστιάζοντας στην πιο κρίσιμη πλευρά της προσφοράς της κυκλικής οικονομίας.

Δημιουργία ζωτικών συνεργασιών δικτυώνοντας βασικούς ενδιαφερόμενους

Δημιουργία ζωτικής σημασίας συνεργασίες φέρνοντας κοντά βασικούς φορείς όπως ο κλάδος της βιομηχανίας ανακύκλωσης, οι ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, και περιβαλλοντικές ενώσεις με υποψήφιους πελάτες για να βοηθήσουν στον εντοπισμό κοινών προκλήσεων και συμπληρωματικής τεχνογνωσίας με στόχο την ανάπτυξη κοινού οράματος κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων μείωσης των απορριμμάτων waste

Η αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων μείωσης της χρήσης νέων πόρων και απορριμμάτων απαιτεί τη θέσπιση νέων πρακτικών και αρχών που είναι εγγενείς στη σκέψη της κυκλικής οικονομίας, με στόχο την εξάλειψη των αχρησιμοποίητων πόρων και τον σχεδιασμό διαχείρισης της ρύπανσης.

Αναδυόμενες εκστρατείες προς μια κυκλική οικονομία

Αναδυόμενες ειδικά σχεδιασμένες εκστρατείες για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία για την εξασφάλιση καθαρών μηδενικών εκπομπών – Από τη θεωρία στη δράση εκστρατείες που υιοθετούν προσεγγίσεις κυκλικής οικονομίας που εξαλείφουν την υπερκατανάλωση και εκμετάλλευση των νέων πόρων, μειώνουν τη ζήτηση για φυσικούς πόρους και συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου χρήση τομέων, προκειμένου να προωθηθεί η κλιματική αλλαγή και η ανθεκτικότητα.