Διαχείριση καινοτομίας

  • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση και επιχειρηματική ανάπτυξη καινοτόμων έργων και νέων τρόπων αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης οργανισμών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς τους, προσφέροντας σοβαρή επιστημονική συμβολή συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής, εμπορικής και χρηματοοικονομικής εκτίμησης.
  • Καθοδηγούμε προς ολοκληρωμένες ενέργειες για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, της ειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης που χρειάζεται, καθώς επίσης και βοήθεια στην απόκτησης γνώσεων στη διαχείριση ειδικών «νέων» υπηρεσιών και προϊόντων, νέων μεθοδολογιών στρατηγικού μάνατζμεντ, νέων μεθοδολογιών σχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών, και νέων διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία και θεωρούνται καινοτόμα στην σημερινή μεταλλαγμένη αγορά.
  • Δημιουργούμε αξίας σε δίκτυα επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στο σχεδιασμό συνεργασιακών διαδικασιών.
  • Βοηθούμε στην ανάπτυξη θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
  • Δημιουργούμε καινοτομικά βιώσιμα οικοσυστήματα, καθώς και εφαρμογή οικολογικών συστημάτων, με ενίσχυση της ανάπτυξης και της ποιότητας.