Διαχείριση βιώσιμου τουρισμού & προορισμών

Ο στόχος του βιώσιμου τουρισμού είναι να αυξήσει τα οφέλη και να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί ο τουρισμός για τους προορισμούς.

Εμείς μεταξύ άλλων προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση, διαμόρφωση, προβολή, εισήγηση, δημοσίευση και υλοποίηση τεκμηριωμένων προτάσεων, μεθοδολογιών και μελετών που αφορούν το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, περιβάλλον, οικονομία και την εν γένει κοινωνία
  • Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων βιωσιμότητας αλλά και μετρήσιμων με άξονες την καινοτομία, αειφορία, τεχνολογία και κυρίως την ανθεκτικότητα, τουριστικών προορισμών
  • Η αποτελεσματική και μεθοδολογικά βιώσιμη διαχείριση τουριστικών προορισμών ολιστικής μεθοδολογίας
  • Η αποτελεσματική και μεθοδολογικά βιώσιμη διαχείριση τουριστικών προορισμών ολιστική.
  • Εκπόνηση, διαμόρφωση, προβολή, εισήγηση, δημοσίευση και υλοποίηση τεκμηριωμένων προτάσεων, μεθοδολογιών και μελετών που αφορούν το τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, περιβάλλον, οικονομία και την εν γένει κοινωνία
  • Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων βιωσιμότητας αλλά και μετρήσιμων με άξονες την καινοτομία, αειφορία, τεχνολογία και κυρίως την ανθεκτικότητα, τουριστικών προορισμών
  • Καινοτόμος Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: Αναβάθμιση δεξιοτήτων, Πακέτα κινήτρων αφοσίωσης, Βιώσιμη νοοτροπία, Δημιουργία εμπειριών, δημιουργία και εκπαίδευση εταιρικής κουλτούρας με γνώμονα την εξυπηρέτηση 
  • Καθοδήγηση και οργάνωση ως προς το κοινωνικό τμήμα του τουρισμού: Ισότητα και Προσβασιμότητα στον Τουρισμό, Τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές προσβάσιμες σε όλους, Ισότητα και καλή ποιότητα για την απασχόληση στον τουρισμό
  • Στρατηγική και Σχεδιασμός Διαχείρισης Αλλαγών (Προορισμοί – Εταιρείες): Καινοτόμος διαδικασία για την εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών στην αλυσίδα αξίας του τουρισμού για προσαρμογή στο απαιτητικό και ανατρεπτικό νέο περιβάλλον της αγοράς