Έρευνα και επιστημονικές υπηρεσίες

  • Οι Υπηρεσίες μας στοχεύουν στη συνένωση της επιστημονικής έρευνας και των δημοσίων συμφερόντων καθώς και στην εξασφάλιση εξαιρετικών επιστημονικών προτύπων.
  • Βοηθάμε τα διάφορα οικοσυστήματα, συντονίζοντας την επιστημονική έρευνα, διαχειριζόμαστε και εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση
  • Παρέχουμε στο κοινό πληροφορίες υψηλής ποιότητας σχετικά με την τρέχουσα έρευνα.
  • Παρέχουμε στους ερευνητές πρόσβαση σε διακεκριμένη επιστημονική βιβλιογραφία και πηγές.
  • Υποστηρίζουμε τους νέους επιστήμονες που διεξάγουν τη διδακτορική τους έρευνα καθώς και την παροχή οπτικοποίησης της επιστημονικής εργασίας τόσο για τους ερευνητές όσο και για το κοινό
  • Ταυτόχρονα προσφέρουμε εξειδικευμένη υποστήριξη σε διάφορους τομείς όπως η βιοποικιλότητα, η διαχείριση απορριμμάτων, οι μεθοδολογίες επαναχρησιμοποίησης, οι βιώσιμες εξελίξεις στα παράκτια οικολογικά συστήματα.
  • Παρέχουμε ανταποκρινόμενη, προσαρμοσμένη υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις κρίσιμες ανάγκες του κάθε οργανισμού ξεχωριστά, παρέχοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα αριστείας
  • Συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και παράγουμε ψηφιακούς χάρτες μέσω τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, μελέτες παρακολούθησης ειδών & τύπων οικοτόπων
  • Παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, εναέριας εγγραφής βίντεο, φωτογραφίας, επιθεώρησης, προστασίας περιβάλλοντος, θεματικού τουρισμού κ.λπ. μέσω Μη Επανδρωμένων Αεροπορικών Συστημάτων (UAV)