Διαχείριση ανθεκτικότητας

  • Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης οργανωτικής ανθεκτικότητας
  • Ανάπτυξη, επικοινωνία, εφαρμογή και διατήρηση του συστήματος διαχείρισης ανθεκτικότητας
  • Συμβουλευτική και εκπαίδευση ως προς την ικανότητα για επανάκαμψη και επαναφορά μετά από μία δυσκολία και ενδυνάμωση δεξιοτήτων όπως η προσαρμοστικότητα, η ρεαλιστική σκέψη, η θετική στάση, και η διατήρηση της υγείας και ευεξίας
  • Οργάνωση, συντονισμός, ολοκλήρωση και εναρμόνιση της ποικίλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας των βασικών στοιχείων που απαιτούνται για την πρόληψη, την προετοιμασία, την απόκριση και την ανάκαμψη από έκτακτη ανάγκη