Βιώσιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες Kυκλικής Oικονομίας

  • Σχεδιασμός και οργάνωση μοντέλων κυκλικής οικονομίας, βασισμένων σε εξατομικευμένες καινοτόμες λύσεις, με στόχο να συμβάλουν αποφασιστικά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
  • Εισαγωγή έξυπνων τρόπων συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης / αναδιανομής, ανακαίνισης / ανακατασκευής και φυσικά της ανακύκλωσης

Λύσεις πολιτικών ευημερίας

  • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την επίτευξη καλής ποιότητας ζωής και διαβίωσης σε ασφαλείς κοινότητες

Διαχείριση Πόρων

  • Προτάσεις για αποτελεσματική και δραστική ανάπτυξη των πόρων, συνδυάζοντας ανθρώπινες δεξιότητες, τεχνολογία, καινοτομία και φυσικούς πόρους.

Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων

  • Ανάπτυξη και διάδοση της πρόληψης, μείωσης και ανακύκλωσης προσφέροντας άκρως καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις.

Επιστήμη των πολιτών

  • Συμβουλευτική, διάδοση και εφαρμογή της επιστήμης των πολιτών, υλοποιώντας άκρως καινοτόμα projects.
  • Ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας ζητήματα που επικεντρώνονται στην περιβαλλοντική, πολιτιστική και μετασχηματιστική αλλαγή