Βιώσιμη διαχείριση υγείας

Βοηθάμε οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι αυτοί και οι συνεργάτες τους διαθέτουν αποτελεσματικές και διαχειρίσιμες διαδικασίες και συστήματα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και άλλους τομείς βιώσιμης ανάπτυξης.

Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διαλέξεων εκπαιδευτικού περιεχομένου, εκθέσεων αναφορικά με τον πεδίο ευθύνης και δραστηριότητας του φορέα, καθώς και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας.

Περαιτέρω προσφέρουμε τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  1. Προορισμούς ευεξίας και ιατρικής
  2. Wellness και spa branding
  3. Βranding Ιατρικού τουρισμού
  4. Δημιουργία και οργάνωση χώρων ευεξίας και σπα
  5. Έρευνα και συμβουλευτική σε θέματα ευεξίας
  6. Στρατηγική υγειονομικής περίθαλψης
  7. Διαχείριση κρίσεων υγείας σε ξενοδοχεία
  8. Συστήματα και διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης (στρατηγική, απόδοση, βιωσιμότητα)
  9. Δημιουργία ομάδας υγείας (φροντίδας)
  10. Διαχείριση υγείας (γενικότερα) σε ξενοδοχεία