Ποιοι Είμαστε

Το Δίκτυο RTIS (Ανθεκτικότητα μέσω καινοτομίας & αειφορίας), αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς ευρωπαϊκών εταιρειών, που δημιουργήθηκε από έμπειρους επαγγελματίες σε εστιασμένους τομείς.

Βρίσκεται στην αιχμή της δημιουργίας στρατηγικών ανθεκτικότητας με δυνατότητα δράσης που οδηγούν σε λύσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη κοινωνική ισότητα.

Το όνειρο μας είναι να καταστήσουμε τη βιωσιμότητα μια λύση win-win για όλους- επιχειρήσεις και κοινωνία- να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στις προκλήσεις που τίθενται στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα θετικά και αειφόρα αποτελέσματα μέσω μετασχηματιστικών αλλαγών.